All for Joomla All for Webmasters

BİREYSEL DANIŞMANLIK NEDİR ?

Bireysel psikoterapide, genel olarak 18 yaş ve üstü yetişkinlerle çalışmaktayız. Bu terapi şeklinde kişinin ortaya koyduğu sorun sadece kişinin kendisiyle çalışılır. Eğer sorunun çözümü aile fertleri veya eş gibi diğer kişilerin de terapiye katılmasını gerektiriyorsa, o zaman bireysel terapi yerine çift veya aile terapileri önerilir.

BİREYSEL DANIŞMANLIKTA HANGİ SORUNLAR ELE ALINIR?

 • Temel psikolojik şikâyetler;
 • Depresyon,
 • Kaygı,
 • Panik Atak,
 • Sosyal Fobi,
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk,
 • Travma ve Stres Bağlantılı Bozukluklar,
 • Somatizasyon ve Psikosomatik Sorunlar,
 • İlişki sorunları;
 • Sevgili ve eşle yaşanan çatışma, uyumsuzluk, ilişki sorunları,
 • İlişkilerde güvensizlik, şüphecilik ve kıskançlık,
 • Sevilen kişiyle ayrılık,
 • Terk edilme / terk etme
 • Aldatılma / aldatma,
 • Boşanma, boşanma süreciyle başa çıkma ve boşanma sonrası uyum,
 • Sosyal izolasyon, ilişkilerde tatminsizlik, yüzeysellik,
 • Başkalarına güvenememe, şüphecilik, bağlanamama,
 • Cinsellikle ilgili sorunlar,
 • Hayata dair sorunlar;
 • İş hayatında kaygı, stres, rekabet, çatışmalar, tükenme,
 • Okul sorunları, çalışma motivasyonsuzluğu, ders başarısı,
 • Sınav kaygısı, üniversite sınavında performans kaygısı, kaygıyla başa çıkma,
 • Genel mutsuzluk, melankoli, yabancılaşma ve yalnızlık,
 • Hayatın sorumluluklarına karşı endişe, kaygı, panik, huzursuzluk,
 • Takıntılı düşünceler, zihin doluluğu, dikkat sorunları, unutkanlık…
 • ‘Kendimizle’ ilgili memnuniyetsizlikler
 • Kendine güvensizlik, yetersizlik, eksiklik duyguları
 • Kendini beğenmeme, kendini kusurlu görme,
 • Kendini eleştirme, suçlama, cezalandırma,
 • Değersizlik, önemsizlik, sevilmezlik duyguları,
 • Başkalarına muhtaç olma, bağımlılık, yalnız yapamama,
 • Karşılanamayan sevilme, aşık olunma, değer verilme ihtiyacı,
 • Kendini feda etme, hep ötekini düşünme, diğergamlık,
 • Spontan ve doğal olamama, kendini bırakamama,
 • Karamsarlık, kötümserlik.

BİREYSEL DANIŞMANLIKTA NELER YAPILIR

Psikoterapi planı, kişinin sorununun kendine özgü doğasına, kişinin ihtiyaçlarına, kişilik özelliklerine ve taleplerine göre şekillendirilir. Yine de genel bir terapi sürecinin üç aşamadan oluştuğu söylenebilir.

İlk aşama, kişinin yaşamında bir kriz veya acil çözüm bekleyen bir konu olduğu durumlarda, bu konunun çözülmesi ya da kontrol altına alınması aşamasıdır. Bu nedenle öncelikle ‘Krize Müdahale, Problem Çözme ve Başa Çıkma Stratejileri’ gibi müdahalelerle başlanır.

İkinci aşama, kişinin yaşadığı sorunun altında yatan ‘duygu, düşünce ve davranış’ kalıplarının tespit edilmesi aşamasıdır. Bu aşamada, kişinin işlevlerini bozan, olumsuz duygular ortaya çıkaran ve çözüm yollarının önünü tıkayan düşünme yapılarını keşfetmesine çalışılır. Bilişsel yeniden yapılandırma olarak adlandırılan bu sürecin sonunda kişinin daha rasyonel, işlevsel ve gerçekçi düşünme tarzı geliştirmesi üzerinde durulur. Bu değişim, kişinin daha sağlıklı duygular yaşamasına ve daha işlevsel davranışlar sergilemesine yol açar. Bu aşamada genellikle ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ yönteminden faydalanılır.

Üçüncü aşamada, kişinin işlevsel olmayan ‘duygu, düşünce ve davranış’ tarzının altında yatan kişilik yapıları (şemalar, dinamikler) ele alınır. Bu aşamada amaç, kişinin geçmiş yaşantıları dolayısıyla kazanmış olduğu “şemalarını” tespit etmesi, bu şemalarla başa çıkmak için kullandığı “stratejileri” saptaması ve bunların yaşadığı sorundaki payını keşfetmesidir. Bu sürecin ilerleyen aşamalarında şemaların kökenleri olan erken çocukluk yaşantıları yeniden ele alınır, bu yaşantı anılarının ve şemaların terapi sürecinde sağlıklı olarak düzeltilebileceği yaşantısal çalışmalar yapılır. Bu aşamada, uzmanımızın eğitimine göre ‘Şema Terapi’ ya da ‘Psikodinamik Terapi‘ yöntemleri kullanılır.

SEANSLARIN SÜRESİ VE SIKLIĞI?

Seanslar 50 dakika sürer, haftada bir kere yapılır. Kriz durumlarında haftalık seans sayısının arttırılması önerilir. Terapide belirlenen hedeflere yaklaşıldıkça seans sıklığı 15 günde bire, ayda bire indirilebilir.

İLK SEANS: DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ

İlk seans, bir değerlendirme görüşmesidir. Bu seansta kişinin yaşadığı sorunun ne olduğu, sorunun içsel ve dışsal kaynakları, psikiyatrik ve medikal durumlar, kullandığımız psikoterapi yöntemlerinin kişinin sorununa uygunluğu ve olası psikoterapi planı değerlendirilir. Bunun için, sizi buraya getiren sorunun ne olduğunu kendi kelimelerinizle, acele etmeden, nerden isterseniz oradan başlayarak, o an aklınıza geldiği şekilde anlatmanız yeterli olacaktır. Psikolog da sorularıyla sizi yönlendirerek, bu süreci sizin için kolaylaştırır. Görüşmenin sonunda, psikologunuz değerlendirmesini sizinle paylaşarak, terapinin nasıl ilerleyeceği ve gelecek görüşmelerle ilgili bilgi verir.

Bazen bu değerlendirmenin sonucunda kişilerin başka bir uzmanlığa yönlendirilmesi gerekebilir.

RANDEVU ERTELEME VE İPTAL ETME

Randevu verilmiş bir seansı ertelemek veya iptal etmek için bize en geç bir gün öncesinde haber verilmesi çok önemlidir. Bu sayede sırada bekleyen danışanlarımıza o saate randevu verebiliriz. Randevunuza geç kaldığınız durumda, diğer danışanlarımızın randevuları aksatmamak için size ayrılan süreyi uzatmamız mümkün değildir.

KURUM ETİKLERİ!

 • İlk değerlendirme görüşmesinde veya terapinin ilerleyen aşamalarında, ilaç tedavisi veya başka bir medikal tedavi gerektiren psikiyatrik bir sorun tespit edilirse,
 • Psikoterapinin yanında  ilaç tedavisinden de yararlanmak olası ise,
 • Kişinin kendisine veya bir başkasına zarar verme durumu veya olasılığı varsa,
 • Ya da psikiyatrik bir atak veya kriz söz konusuysa,

Kişiyi bilgilendirmek ve güvenilir bir psikiyatra yönlendirmekle yükümlüyüz.

İlk değerlendirme görüşmesi sonrasında, kullandığımız psikoterapi yöntemlerinin kişinin yaşadığı sorun için uygun olmadığı veya faydalı olmayacağı tespit edilirse, bunu başvuru sahibine açıklamak ve kendisi için en uygun uzmanlığa yönlendirmekle yükümlüyüz.