CAS TESTİ

CAS Bataryası 5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS testi (Cognitive Assessment System) yani Zihinsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelir. Bu test İstanbul Üniversitesi Öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Tamer ERGİN öncülüğünde Türkiye Standardizasyonu yapılarak Türkçe’ye kazandırılmıştır. Testi uygulamaya yetkili olan uzmanlar İstanbul üniversitesi sürekli eğitim merkezi tarafından uygulayıcı yeterlilik sertifikası olan uzmanlardır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, zihinsel engelli bireylerin değerlendirilmesi, travmatik beyin hasarının saptanması, ciddi duygusal bozuklukların değerlendirilmesi, üstün zekalı çocukların belirlenmesi , planlama problemi olanların belirlenmesi, başarının önceden kestirilmesi konularında da CAS bataryası kullanılmaktadır.

CAS Planlama Ölçeği : Naglieri ve Das (1997)’a göre planlama, bireyin problemlerin çözümlerini belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve değerlendirdiği zihinsel bir işlemdir. Bu işlem oldukça karmaşık problemlerin çözümünde kullanılan araçları içermektedir. CAS testi Planlama ölçeği ile değerlendirilen bilişsel işlemler şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Stratejilerin oluşturulması
 • Planların uygulanması
 • Sonuçların tahmini
 • Dürtü kontrolü
 • Faaliyetin organizasyonu
 • Yeni karşılaşılmış bir durum karşısında planlı tepkide bulunma
 • Kendini kontrol etme
 • Kendini değerlendirme
 • Kendini gözleme
 • Strateji kullanma
 • Geribildirimde bulunma

CAS Dikkat Ölçeği: Bilişsel performansı etkileyen önemli işlemlerden biri de “Dikkat”tir. CAS Dikkat Ölçeği ile değerlendirilen bilişsel işlemler şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Konsantrasyon
 • Temel noktaya odaklanma
 • Önemli bilgiye odaklanma
 • İlginin dağılmasını engelleme
 • Seçici dikkat
 • Dikkatin uzun süre devam ettirilmesi
 • Çabanın sürdürülmesi

CAS 5 – 7 ve 8 – 17 yaş olarak iki ayrı form şeklinde düzenlenmiştir. Çünkü bazı alt testler sadece 5 – 7 yaş arasını kapsarken, bazıları da sadece 5 – 17 yaş arasını kapsarken bazı alt testler 5 – 17 yaş aralığının tamamını kapsamaktadır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz? Bize Ulaşın, Konuşalım.

Detaylı Bilgi Almak için