All for Joomla All for Webmasters

ÇOCUK ERGEN DANIŞMANLIĞI NEDİR?

6 – 18 yaş arası çocuk, ergen ve gençlerle çalışılmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise dönemi ile ilgili tüm psikolojik sorunlar ele alınmaktadır. Aynı zamanda ergen ve genç çocuğa sahip ebeveynlerle ebeveynlik ve çocuk yetiştirme tutumlarıyla ilgili sorunlar ve çözüm yolları çalışılmaktadır.

Çocukluk ve onu takip eden ergenlik, kişinin fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan hızlı değişim gösterdiği dönemlerdir. Birçok yetişkinin düştüğü en önemli yanılgı, çocuk ve ergenlerin yetişkinlerden tek farkının yaş olduğunu düşünmek ve onları “yaşı küçük yetişkinler” olarak algılayıp, çocuk ve ergenlik dönemlerinin kendine özgü süreçlerini göz ardı etmektir.

Bu dönemlerde oluşması beklenen sağlıklı duygusal ve davranışsal değişimlerin farkında olmak, ortaya çıkacak sorunların fark edilip, çözüm amaçlı harekete geçilmesini için çok önemlidir.

ÇOCUK ERGEN DANIŞMANLIĞINDA HANGİ SORUNLAR ELE ALINIR?

 • 0-6 gelişim takip
 • Ebeveyn kaybı
 • Kardeş kıskançlığı
 • Okul korkusu
 • Özgüven
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Benlik ve kimlik gelişimi sorunları,
 • Arkadaş grupları ile ilgili sorunlar,
 • Karşı cinsle ilgili konular, romantik ilişkiler,
 • Aileyle ilişki sorunları,
 • Madde kullanımı, Kendine zarar verici, riskli davranışlar,
 • Otorite ile ilgili sorunlar,
 • Okul ve akademik konularda sorunlar,
 • Üniversite sınavı ve sınav kaygısı sorunları,
 • Cinsellik ile ilgili konular,
 • Ergenlik depresyonu, içe kapanma, yalnızlaşma…

Ortaya çıkabilecek sorunların yanı sıra, beklenen sağlıklı değişimler de gencin birçok alanda (duygusal, zihinsel, aile/okul ortamı gibi) ciddi güçlükler yaşamasına sebep olabilir. Bu nedenle, ergenler ve gençlerle çalışan psikologların ilk amacı gelişimsel süreci göz önünde tutarak yaşanmakta olan duygusal ve davranışsal güçlüğün ne kadar beklendik olduğunu değerlendirmek ve olası sorunların çözümü için gence ve ailesine yardımcı olmaktır. Ayrıca, güçlükler ve sorunlar yaşanırken fark edilmeyen çok önemli bir nokta, her gencin mutlaka güçlü bir yanının olduğudur. Bu güçlü yanı keşfetmek de terapi sürecinin değerli bir parçasıdır.

ÇOCUK ERGEN DANIŞMANLIĞINDA NELER YAPILIR

Ergenler ve gençlerle çalışırken ilk görüşmede kişinin kendisinde ve gerekiyorsa ailesinde var olan sorununa ve gelişimsel öyküsüne ilişkin bilgiler alınır.

İlk görüşmeyi takip eden seanslarda değerlendirme amaçlı bazı testlerin uygulanması gerekebilir.

Psikoterapi süreci içerisinde ergen ve gençle bazı seanslar bireysel olarak, bazı seanslarda ise ailesiyle birlikte görüşme yapılabilir. Gerekli durumlarda aile ile yalnız görüşmeler de yapılabilir.

Ruh sağlığı alanında çalışanlar olarak, belirtmemiz gerekir ki, güçlük ve sorunlar henüz ortaya çıkmadan önleyici ve koruyucu amaçlı destek almak sağlıklı ve kalitesi yüksek bir hayat için gereklidir.

SEANSLARIN SÜRESİ VE SIKLIĞI?

Seanslar 50-60 dakika sürer. Haftada bir kere seans yapılır. Kriz durumlarında haftalık seans sayısının arttırılması önerilir. Terapide belirlenen hedeflere yaklaşıldıkça seans sıklığı 15 günde bire, ayda bire indirilebilir.

İLK SEANS: DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ

İlk değerlendirme görüşmesinde veya terapinin ilerleyen aşamalarında, ilaç tedavisi veya başka bir medikal tedavi gerektiren psikiyatrik bir sorun tespit edilirse,

Psikoterapinin yanında  ilaç tedavisinden de yararlanmak olası ise,

Kişinin kendisine veya bir başkasına zarar verme durumu veya olasılığı varsa,

Ya da psikiyatrik bir atak veya kriz söz konusuysa,

Kişiyi bilgilendirmek ve güvenilir bir psikiyatra yönlendirmekle yükümlüyüz.

İlk değerlendirme görüşmesi sonrasında, kullandığımız psikoterapi yöntemlerinin kişinin yaşadığı sorun için uygun olmadığı veya faydalı olmayacağı tespit edilirse, bunu başvuru sahibine açıklamak ve kendisi için en uygun uzmanlığa yönlendirmekle yükümlüyüz.

RANDEVU ERTELEME VE İPTAL ETME

İlk seans değerlendirme görüşmesidir ve ücretlidir. Bu seansta ergenin yaşadığı sorunun ne olduğu, sorunun kaynakları, psikiyatrik ve medikal durumlar ve psikoterapiye uygunluk değerlendirilir, olası psikoterapi planı oluşturulmaya çalışılır. Bunun için hem ergenle hem de aileyle görüşme yapılır. Görüşmenin sonunda ortaya çıkan değerlendirme ergenle ve anne-babayla paylaşılır, buna göre tedavi planı ve gelecek görüşmeler birlikte kararlaştırılır.

Gençlerde ise görüşme bireysel olarak yapılır, eğer gerekiyorsa kendisinin izniyle aile de görüşmeye dâhil edilir. İlk görüşmenin değerlendirme sonucu kendisiyle ve kendisinin izin verdiği ölçüde anne-babayla paylaşılır, tedavi planı ve gelecek görüşmeler kendisiyle birlikte kararlaştırılır.

Bazı durumlarda kişiler uygun başka bir uzmanlığa yönlendirilebilirler. (Aşağıda Mesleki Sınırlar kısmında bu durumlar anlatılmaktadır)

KURUM ETİKLERİ!

Randevu verilmiş bir seansı ertelemek veya iptal etmek için bize en geç bir gün öncesinde haber verilmesi çok önemlidir. Bu sayede sırada bekleyen danışanlarımıza o saate randevu verebiliriz. Randevunuza geç kaldığınız durumda, diğer danışanlarımızın randevuları aksatmamak için size ayrılan süreyi uzatmamız mümkün değildir.