EMDR Terapisi İstanbul

  EMDR Türkçede Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme olarak nitelendirilen bir psikoterapi yaklaşımı olarak tanımlanabilir. 1987 yılında Dr. Francine Shapiro tarafından göz hareketlerinin rahatsızlık verici düşüncelerin olumsuz etkisini azaltmasının rastgele keşfedilmesi ile  ortaya çıkmıştır.  İngilizce karşılığı ise Eye Movement Desensitization and Reprocessing olarak bilinen bir terapi yaklaşımıdır.

  Kişinin etkisinde kurtulamadığı ve ona rahatsızlık veren bir olay ve anının etkisinden çıkarak rahatlamasını sağlayan özel bir terapi yöntemidir. Bu terapi kişide rahatsızlık verici olan olay ve anılarla ilgili yaşantıların düzeltilmesinde çok etkilidir.

  EMDR terapisi İstanbul şehrinde Psikohome tarafından yapılıyor. Detaylı bilgi almak için her zaman bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

  EMDR Terapisi Nedir?

  EMDR terapisi, kişiye rahatsızlık veren deneyimlerin semptomlarını ortadan kaldırma ve duygusal etkilerini azaltmada kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. Bazı vakalarda EMDR terapisinin yıllar süren psikoterapi yöntemlerindeki etkiyi çok kısa bir sürede yarattığı biliniyor.

  Günlük hayat içinde hastayı etkileyen ancak farkındalık olmayan problemlerin kökenine bakılır. Problemi ortaya çıkaran anıya karşı duyarsız hale gelen birey artık bu durumun etkisinden kolaylıkla kurtulabilir.

  Özellikle EMDR terapisi  cinsel taciz, tecavüz gibi travmatik olaylarda çok etkilidir. Hasta bu anıya karşı duyarsız hale geldiği anda artık hassasiyet de göstermemeye başlar. Böylece bu anı ile ilgili etkiler bir süre sonra görülmemeye başlar.

  İstanbul EMDR terapisi için her zaman bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

  EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

  Öncelikle EMDR terapisi bir hipnoz ya da ilaç tedavisi olarak görülmemelidir. Bu terapi sürecinde beyindeki adaptif bilgi işleme mekanizmasından yardım alınıyor. Öncelikle kişinin gözleri sağdan sola doğru hareket ettiriliyor. Bu süreçte beynin yarımkürelerine çift yönlü olacak şekilde bir uyarım veriliyor. Daha sonra kulaklıkla ses veriliyor ve hastanın ellerine titreşim uygulanabiliyor.

  Çocuklarda ise diz ve omuzlara dokunarak bu etki yaratılabiliyor. EMDR terapisi öncesi bir ön hazırlık süreci olması gerekiyor.  Danışanın ilgili anıyı zihninde canlandırması gerekiyor. Bu süreçte anı duygulara yoğunlaşmasında rol oynuyor.  Böylece geçmiş anılar yeniden işlenerek hastanın anıya karşı duyarsız hale gelmesi sağlanıyor.

  Terapi boyunca danışan uyanıktır ve bilinci de yerindedir. Öncelikle önceki yaşantıya bağlı anılar belirlenmelidir. Daha sonra hedeflenen anılara danışanın ulaşabilmesi istenir ve bu süreçte çift yönlü uyaranlar da devreye girer.

  Söz konusu uyaranlar göz hareketleri, kulaktan ses verme ve iki yönlü dokunsal uyaranlar olabilir.  Beynin iki yarım küresine geçiş yapılarak olumsuz yaşantılara daha kısa sürede erişim sağlanabilir. Bu süreçte kaygı ve korku yerine güven ve güçlülük haline yönelik yeni bilgiler anıya eklenir. Profesyonel bir uzman tarafından yapıldığında EMDR terapisi ile çok yüksek bir etki görülebilir.

  İstanbul EMDR terapisi uygulamaları alanında uzman terapistler tarafından her yaştan danışana uygulanmaktadır.

  EMDR Terapisi Hangi Durumlarda Uygulanabilir?

  EMDR terapisi genellikle kişinin yoğun korku, kaygı ve endişe duyduğu durumlar için uygulanmaktadır. Uzmanlar çok sayıda psikiyatrik bozuklukta bu terapi yöntemine başvuruyor. Ancak etkisi bazı durumlarda daha etkili oluyor;

  • Kaza, savaş, deprem, şiddet ve taciz gibi travmatik olayların kişide bıraktığı etkiden kurtulmada,
  • Kişinin farkında olarak ya da olmadan olumsuz yaşam deneyimlerini düzeltmede
  • Travma ve olumsuz olaylara karşı kaygı bozukluğu, depresyon, kızgınlık ve öfke nöbeti gibi durumların yaşanması anında
  • Aile içi çalışmalar ve boşanma gibi vakalarda
  • Okul hayatında kişiyi zorlayacak olayların yaşanmasına bağlı kriz anlarında
  • Kaygı bozukluğu durumlarında
  • Her türlü fobi durumundaEMDR terapisi uygulanabilir.

  EMDR Terapisi Nasıl Etki Eder?

  EMDR  terapisi sürecinde beyin, fizyolojik temelli bir sistemle her yeni deneyimle bilgiyi işlemektedir. Duygu, düşünce, ses, koku ve duyum gibi tüm bilgiler beyin tarafından işlenerek anılarda bütünleşir. Kişinin yaşadığı deneyimlerle ilgili öğrenmeleri vardır. Bu bilgiler sayesinde ilerleyen dönemdeki tepkiler ortaya çıkar.

  İnsanlar hayatı boyunca çeşitli travmalar yaşayabilir. Bu travmalar özellikle çocukluk döneminde olumsuz yaşantılara ve rahatsızlıklara yol açabilir. Bunun dışında her yaşta  travmatik olaylar kişinin günlük hayatını olumsuz etkileyecektir.

  EMDR terapisi ile hastaya yeni bir bakış açısı kazandırılır. Yani danışan olaylara karşı pozitif inanç ve olumlu duygular beslemeye başlar. Kendine, çevresine ve dünyaya bakış açısı  olumlu yöne çevrilerek kişinin olumsuz yaşantının etkilerinden kurtulur.

  EMDR Terapisi Kaç Seans Sürer?

  EMDR terapisi öncelikle terapist ve danışan arasındaki ilişkiye göre değişir. Bu tedavinin başarılı olması için danışan ve terapist arasında çok iyi bir bağ kurulmalıdır. Tedavinin süresi hastanın ruh hali, birlikte ortaya çıkan farklı psikiyatrik rahatsızlıkların olup olmadığı, travmanın karmaşıklık durumu ve hastanın sürece dahil olması gibi duruma göre değişir.

  Bazı dönemlerde kişinin problemleri 1-2 seansta tamamlanabiliyor. Ancak bu terapinin en az 3-4 seans sürmesi öneriliyor. Çünkü bu süre içinde duygu ve düşünceler daha etkin şekilde işleniyor. Biraz daha karmaşık olan durumlarda EMDR terapisi 10-12 seans kadar sürebilir.

  EMDR Terapisi Avantajları Nelerdir?

  EMDR terapisi öncelikle bilimsel araştırmalarla desteklenen ve birçok ulusal ve uluslararası kurum tarafından kabul edilen bir terapi yöntemidir. Bu terapi yönteminin en önemli avantajlarından biri kısa süre içinde sonuç vermesidir. Aynı zamanda problemi kaynağından çözerek kalıcı bir etki ortaya çıkmasında etkilidir. Danışan problemini kökünden çözdüğü için ilerleyen döneme yönelik tekrar görülme olasılığı olmaz.

  EMDR terapisi  hiçbir yan etkisi olmayan bir terapi türüdür. Hasta terapi boyunca bilinçli olarak sürece dahil olur. Bu süreçte olumsuz anıya yoğun bir odaklanma vardır. Bu durum biraz baş ağrısına sebep olabilir.  Çünkü terapi sonrasında da hastanın beyni anı ile çalışır. Bu nedenle de söz konusu anı bir süre hastanın rüyasına girebilir.


  Size nasıl yardımcı olabiliriz?